​

Woonvorm Leek                                

Kerkweg 48 

9351 AK Leek

Ambulante begeleiding in geheel Groningen

       Hulp, ondersteuning & begeleiding in jouw eigen huis

 •          Zit je niet lekker in je vel, voel je je eenzaam en/of depressief?
 •          Voel je je onzeker in contact met anderen en trek je je steeds meer terug?
 •          Vind je het moeilijk om elke dag op te staan en de dagelijkse bezigheden op te pakken, goed voor jezelf te zorgen?
 •          Mis je het overzicht in je financiën, laat je het liggen en heb je betalingsproblemen?
 •          Is het rommelig in jouw leefomgeving en lukt het je niet om dit op te pakken?
 •          Heb je behoefte aan het voeren van gesprekken om spanningen te laten zakken, de drukte in je hoofd te ordenen
 •          of om te kijken wat je kunt doen, of leren hoe je met iets beter om kan gaan?

        Vragen waarbij ons ambulante team je graag helpt.


       Dagbesteding, activatie en participatie Zorgboerderij Pieterburen, Broeksterweg 24, 9968 TJ Pieterburen (Broek)

 •        Dierverzorging, o.a geiten, pony's, alpaca's, varkens, kippen, konijnen, kalkoenen, fazanten en een koe
 •        Boerderijwinkel met mini lunchroom en kaasmakerij
 •        Groenonderhoud en groentetuin met kas
 •        Fietsenwerkplaats
 •        Kluswerkplaats
 •        Houtbewerking
 •        Facilitaire dienst​


​      Dagbesteding, activatie en participatie locatie "De Mekkertil", Tolberterstr 36, 9351 BH Leek

 • De Mekkertil is een werkplek voor mensen met meervoudige problematiek die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een zinvolle daginvulling. 
 • Onze belangrijkste activiteiten betreffen het werken in het lunchcafé en het bereiden van gerechten in de keuken. Daarnaast is er een afdeling voor houtbewerking en een creatieve hoek voor het maken van o.a. kaarten en kaarsen. Ook verkopen we regionale producten vanuit het winkelgedeelte. Werken in de Mekkertil betekent leren omgaan met de eisen op de arbeidsmarkt door te oefenen in de praktijk.
 • Wij bieden een beschermde werk/leerplek en ondersteuning bij het vinden van een (deels) betaalde baan. We gaan daarbij uit van de kwaliteit en interesse van de cliënt. Wij werken met de methodiek “Oplossingsgericht werken” en onze medewerkers zijn gekwalificeerde begeleiders. Cliënten hebben een persoonlijk begeleider met wie doelen geformuleerd worden. Tweemaal per jaar vindt er een evaluatie plaats over de stand van zaken.

Woonlocaties


De Broeksterwierde 
Broeksterweg 24a 
9968 TJ Pieterburen (Broek)
.

In Ulrum huurt iemand zelfstandig één van de appartementen en komt de ambulante begeleiding thuis om te werken aan de gestelde doelen. 

Downloads

Bel ons op 0595-745070

​Of mail naar info@keroazie.nl

Woonvorm Eenrum,
Ernstheemsterpad 33
9967 PV Eenrum 

 

Volwassenen:

met psychiatrische problematiek 

met een (lichte) verstandelijke beperking 

met een verslavingsachtergrond

met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

met een combinatie van bovenstaande problematieken

​​

Onze doelgroep

Stichting Keroazie

Zorgaanbod

​​
Woonlocaties

Ambulante begeleiding

Dagbesteding, Activatie en participatie

Copyright © Stichting Keroazie  |  Alle rechten voorbehouden

​Disclaimer: Via deze site worden geen persoonlijke gegevens verzonden, anders dan welke, die hier gepubliceerd zijn. Zie ook Privacy Statement


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Woonlocaties op het Hogeland en in het Westerkwartier

 • Pieterburen (Broek)
 • Eenrum
 • Leek
 • Ulrum (begeleidt zelfstandig wonen)


Ambulante begeleiding basis of specialistisch in Groningen thuis


Dagbesteding, Participatie en Activatie op