Wij zijn een zorginstelling, waar men zich bewust is van de kwaliteit van leven voor mens en dier, die mensen met een beperking (cliënten) begeleid op de weg naar moed (keroazie) waarheid en harmonie.

Iedereen mag zijn wie hij of zij is. We benadrukken de sterke kanten om te kunnen groeien en we bieden ondersteuning bij de leerpunten. De wensen en behoeften van de cliënt zijn hierin leidend. Onze kracht ligt in de kleinschaligheid, waardoor we in staat zijn een bijdrage te leveren om het leven zo vorm te geven dat het past bij de toekomstwensen van de cliënt.


Onze missie (de oorsprong van dit initiatief, onze zelf gestelde opdracht)

Binnen ons welvarende Nederland is er een groeiende trend zichtbaar dat, ten gevolge van psychische moeilijkheden en/of een verstandelijke beperking niet iedereen zijn plek kan vinden in de maatschappij. Stichting Keroazie wil deze trend keren door deze mensen, binnen haar unieke mogelijkheden, daadwerkelijk(e) hulp te bieden

Onze visie (hoe we onze missie vormgeven).

Stichting Keroazie geeft haar missie vorm door het aanbieden van begeleid/beschermd wonen en dagbesteding, met als doel het behouden en/of verwerven van ieders zelfstandigheid, strevend naar een actieve deelname aan de maatschappij. Ons initiatief biedt zorg, is bewust van de kwaliteit van leven, en begeleidt cliënten op weg naar moed, waarheid en harmonie.

Wat u kunt doen;

Onze organisatie


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Bel ons op 0595-745070

​Of mail naar info@keroazie.nl

​​
Woonlocaties

Ambulante begeleiding

Dagbesteding, Activatie en participatie

Voor giften is een speciaal bankrekeningnummer geopend, NL06 RABO03 0715 4424 t.n.v. Stichting Keroazie, een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.

​Disclaimer: Via deze site worden geen persoonlijke gegevens verzonden, anders dan welke, die hier gepubliceerd zijn. Zie ook Privacy Statement

Stichting Keroazie

Bestuursleden

A. Braspenning keroazie(at)keroazie.nl

P. Venema p.t.venema(at)keroazie.nl


Zorgcoördinator ​​T. Cuperus

Orthopedagoog F. Venema


Contactpersoon cliëntenraad

K. van Genne (zorgbelang Groningen)


Vertrouwenspersoon

P. Vollenberg - 0634280738
p.volleberg@zorgbelang-groningen.nl


Externe klachtencommissie

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl


​​RSIN: 8216.96.695