Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Bel ons op 0595-745070

Of mail naar info@keroazie.nl

Kwaliteit

Klacht & privacy

Stichting Keroazie handelt in de geest van de Goverance Code. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur komen minimaal driemaandelijks bij elkaar voor overleg.

Methodiek

Oplossingsgericht werken.

Wij zien klachten als gratis advies om onze organisatie continu te verbeteren. We hebben een intern klachtenreglement die cliënten en betrokkenen kunnen opvragen bij begeleiders of het bestuur. Daarnaast zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie. (zie ook hierboven bij Downloads)

Om de zorg goed te kunnen uitvoeren registreren wij persoonlijke gegevens en gegevens over de geleverde zorg. Wij nemen alle maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en wij delen alleen informatie met derden wanneer de cliënt hiervoor toestemming gegeven heeft. Dit ligt vast in ons privacyreglement wat hier te downloaden is


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Copyright © Stichting Keroazie  |  Alle rechten voorbehouden

RapportagesDownloads

De Kwaliteitsrapportage 2017 of het rapport Toezicht Wmo 2017 kun u via de mail bij ons opvragen.

​​Bewoners participeren in de twee wekelijkse bewonersoverleggen op de verschillende locaties. Een afgevaardigde van iedere woonvorm, dagbesteding en ambulant participeert in de cliëntenraad . Deze cliëntenraad vergadert een aantal malen per jaar en wordt ondersteund door Zorgbelang Groningen. Om de keer wordt er vergaderd met de bestuursvoorzitter van de stichting. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en we proberen direct en gezamenlijk een oplossing te zoeken. 

Keurmerken

​Disclaimer: Via deze site worden geen persoonlijke gegevens verzonden, anders dan welke, die hier gepubliceerd zijn. Zie ook Privacy Sratement

​​
Woonlocaties

Ambulante begeleiding

Dagbesteding, Activatie en participatie

Stichting Keroazie