Copyright © Stichting Keroazie  |  Alle rechten voorbehouden

Een geldige indicatie

Zorg in natura of PGB?

​​
Woonlocaties

Ambulante begeleiding

Dagbesteding, Activatie en participatie

​Disclaimer: Via deze site worden geen persoonlijke gegevens verzonden, anders dan welke, die hier gepubliceerd zijn. Zie ook Privacy Sratement

Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor ons als zorgaanbieder. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met ons afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) moet u zelf verantwoording afleggen over de geleverde zorg. 

U kunt bij ons terecht voor zorg in natura en met een PGB. 

Voorwaarden Intake;

Stichting Keroazie

Bel ons op 0595-745070

of mail naar info@keroazie.nl

​ De inclusiecriteria zijn in ieder geval;

  • Volledig inzicht in dossier met toestemming van de cliënt.
  • Client heeft behandeling voor achterliggende stoornissen.
  • Client heeft een geldige indicatie.

Exclusie criteria (geen intake bij):
1) Cliënten onder de 18 jaar
2) Zedendelicten
3) Actuele verslavingsproblematiek
4) Onduidelijke hulpvraag van de cliënt en/of,
5) Gebrek aan motivatie van de cliënt en/of,
6) Geen behandelaar of bereidheid behandeling te volgen en/of,
7) Risico’s die niet beheersbaar zijn m.b.t. aanvullende voorwaarden zorgovereenkomst en/of begeleiding/ behandeling.
8) Aanvraag indicatie wordt afgewezen en zorg kan niet gefinancierd worden.


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Wat is er nodig voor aanmelding?


Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een geldige indicatie nodig.

Voor de Wlz wordt de indicatie door het CIZ gesteld.
Voor de WMO wordt de indicatie door de Gemeente vastgesteld.
Wij kunnen u helpen met uw indicatieaanvraag.


U betaalt een eigen bijdrage voor de geïndiceerde zorg. Dit is inkomensafhankelijk en wordt uitgevoerd door het CAK (zie website)

Tarieven aanvullende diensten: geen