Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor ons als zorgaanbieder. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met ons afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) moet u zelf verantwoording afleggen over de geleverde zorg. 

U kunt bij ons terecht voor zorg in natura en met een PGB. 

Voorwaarden Intake;

​ De inclusiecriteria zijn in ieder geval;

  • Volledig inzicht in dossier met toestemming van de cliënt.
  • Client heeft behandeling voor achterliggende stoornissen.
  • Client heeft een geldige indicatie.

Wat is er nodig voor aanmelding?


Zorg in natura of PGB?

​​
Woonlocaties

Ambulante begeleiding

Dagbesteding, Activatie en participatie

​Disclaimer: Via deze site worden geen persoonlijke gegevens verzonden, anders dan welke, die hier gepubliceerd zijn. Zie ook Privacy Statement


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Copyright © Stichting Keroazie  |  Alle rechten voorbehouden

Een geldige indicatie

Stichting Keroazie

Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een geldige indicatie nodig.

Voor de Wlz wordt de indicatie door het CIZ gesteld.
Voor de WMO wordt de indicatie door de Gemeente vastgesteld.
Wij kunnen u helpen met uw indicatieaanvraag.


U betaalt een eigen bijdrage voor de geïndiceerde zorg. Dit is inkomensafhankelijk en wordt uitgevoerd door het CAK (zie website)

Tarieven aanvullende diensten: geen

Bel ons op 0595-745070

of mail naar info@keroazie.nl

Exclusie criteria (geen intake bij):
1) Cliënten onder de 18 jaar
2) Zedendelicten
3) Actuele verslavingsproblematiek
4) Onduidelijke hulpvraag van de cliënt en/of,
5) Gebrek aan motivatie van de cliënt en/of,
6) Geen behandelaar of bereidheid behandeling te volgen en/of,
7) Risico’s die niet beheersbaar zijn m.b.t. aanvullende voorwaarden zorgovereenkomst en/of begeleiding/ behandeling.
8) Aanvraag indicatie wordt afgewezen en zorg kan niet gefinancierd worden.