Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Copyright © Stichting Keroazie  |  Alle rechten voorbehoudenEen geldige indicatie


Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor ons als zorgaanbieder. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met ons afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) moet u zelf verantwoording afleggen over de geleverde zorg. 

U kunt bij ons terecht voor zorg in natura en met een PGB. 

Zorg in natura of PGB


Voor giften is een speciaal bankrekeningnummer geopend, NL06 RABO03 0715 4424 t.n.v. Stichting Keroazie, een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een geldige indicatie nodig.

Voor de Wlz wordt de indicatie door het CIZ gesteld.
Voor de WMO wordt de indicatie door de Gemeente vastgesteld.
Wij kunnen u helpen met uw indicatieaanvraag.


U betaalt een eigen bijdrage voor de geïndiceerde zorg. Dit is inkomensafhankelijk en wordt uitgevoerd door het CAK (zie website)

Tarieven aanvullende diensten: geen

Wat u kunt doen

Bel ons op 0595-745070

of mail naar info@keroazie.nl

​​
Woonlocaties

Ambulante begeleiding

Dagbesteding, Activatie en participatie

​Disclaimer: Via deze site worden geen persoonlijke gegevens verzonden, anders dan welke, die hier gepubliceerd zijn. Zie ook Privacy Sratement

Stichting Keroazie