Woonvormen

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten

Behandeling

Bestuursleden

 • Annick Braspenning 
  keroazie(at)keroazie.nl

 • Piet Venema 
  p.t.venema(at)keroazie.nl


Gedragsdeskundige

 • M. Nota


Coachend teamleider

 • A. Bus


Contactpersoon cliëntenraad

 • B. Marijnissen (zorgbelang Groningen)

Vertrouwenspersoon

 • P. Vollenberg - 0634280738
  p.volleberg@zorgbelang-groningen.nl


Externe klachtencommissie

​​RSIN: 8216.96.695


Wie zijn we?

Een zorginstelling, waar men bewust is van de kwaliteit van leven voor mens en dier, die mensen met een beperking (cliënten) begeleidt op de weg naar moed (keroazie) waarheid en harmonie.

Onze missie

Binnen ons welvarende Nederland is er een groeiende trend zichtbaar dat, ten gevolge van psychische moeilijkheden en/of een verstandelijke beperking niet iedereen zijn plek kan vinden in de maatschappij. Stichting Keroazie wil deze trend keren door deze mensen, binnen haar unieke mogelijkheden, daadwerkelijk(e) hulp te bieden.


Onze visie

Stichting Keroazie geeft haar missie vorm door het aanbieden van begeleid/beschermd wonen en dagactiviteiten, met als doel het behouden en/of verwerven van ieders zelfstandigheid, strevend naar een actieve deelname aan de maatschappij. Ons initiatief biedt zorg, is bewust van de kwaliteit van leven, en begeleidt cliënten op weg naar moed, waarheid en harmonie.

Onze organisatie


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Stichting Keroazie