Stichting Keroazie


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Wij hebben meerdere locaties voor verblijf. Meestal start u in de 24-uurs setting, maar dit is geheel afhankelijk van uw behoefte en zorgvraag. Wij hebben een locatie voor wonen in Broek, Eenrum en Leek.


Tarieven voor aanvullende diensten: gebruik digitenne €9,00 p/mnd


Lees meer informatie op de website van de rijksoverheidWet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor verblijf binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) hebben wij een contract afgesloten met zorgkantoor Menzis, VG03 , VG04 en VG06. (ZIN)


Voor het beschermd wonen hebben wij een contract afgesloten met de centrum Gemeente Groningen.(ZIN)


Voor de ambulante begeleiding (WMO) hebben wij een contract afgesloten met het Westerkwartier, Ten Boer en Groningen stad. (ZIN).


Voor de dagactiviteiten op  Zorgboerderij Pieterburen hebben wij een contract afgesloten binnen het Ommelander Samenwerkingsmodel.(ZIN). Voor de dagactiviteiten in de Mekkertil te Leek hebben wij een contract met het Westerkwartier afgesloten.


Voor verblijf of begeleiding binnen het justitieel kader hebben wij een contract afgesloten met DJI, dienst justitiële inrichtingen.

Gesloten zorgcontracten

Een geldige indicatie


Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor ons als zorgaanbieder. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met ons afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.


Met een persoonsgebonden budget (pgb) moet u zelf verantwoording afleggen over de geleverde zorg.


U kunt bij ons terecht voor zorg in natura en met een PGB.

Zorg in natura en PGB


Begeleiding valt sinds 1 januari 2015 binnen de WMO. Dit kan gaan om begeleiding bij een psychiatrische aandoening, vanwege het ouder worden of voor dagbesteding en begeleiding groep. Ook tijdelijke ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten valt hieronder. We leveren zorg in natura binnen de WMO.

U betaalt een eigen bijdrage. Dit is inkomensafhankelijk. Lees meer informatie op de website van het CAK.

Lees meer informatie op de website van de rijksoverheid

De kwaliteitseisen die wij stellen zijn hoger dan waar de overheid voor wil/kan betalen. Deze spanning kunt u helpen oplossen door een donatie.

Voor giften is een speciaal bankrekeningnummer geopend, NL06 RABO03 0715 4424 t.n.v. Stichting Keroazie, een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.


Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een geldige indicatie nodig. Voor de Wlz wordt de indicatie door het CIZ gesteld. Voor de WMO wordt de indicatie door de Gemeente vastgesteld. Wij kunnen u helpen met uw indicatieaanvraag.

U kunt contact met ons opnemen met de gegevens op onze contactpagina

Wat u kunt doen

Wet langdurige zorg (Wlz)


Woonvormen

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten

Behandeling