Behandeling; pilot 2018

In 2018 starten we met het aanbieden van basis GGZ en behandeling VG.


Deze uitbreiding van het dienstenpakket van Stichting Keroazie, heeft als doel om onze cliënten beter tot dienst te zijn door kortere lijnen.

In de eerste instantie richten we ons dus op onze huidige cliënten.


Binnen onze organisatie zijn er twee groepen cliënten.

Voor de mensen met een VG indicatie, die we behandeling gaan aanbieden, betekent dit een uitbreiding van het pakket.

Voor de groep mensen binnen het beschermd wonen, loopt dit via hun zorgverzekeraar.


De behandeling verloopt via e-health trajecten, die toegepast  worden door onze regiebehandelaar(klinisch psycholoog), VG arts en therapeuten.

Meer informatie:


De actuele wachttijden zullen naar verwachting zijn:

Wachttijd aanmelding tot intake: 1-4 weken

Wachttijd intake tot start behandeling: 1-4 weken


Elke maand onderzoeken wij de wachttijden en passen deze aan als er zich veranderingen voordoen.


Belangrijke Links:


Persbericht pilot

Openbaarmaking kwaliteitsstatuut GGZ instelling Keroazie

Professioneel statuut GGZ algemeen

SBG aansluitvoorwaarden Keroazie


Woonvormen

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten

Behandeling

Stichting Keroazie


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten